Velkommen til miniMAKS, MIA, MAO og Ad Hoc IT

Landinspektører og andre med behov for at se matrikulære sager eller matrikulære arkivalier, kan finde disse via nedenstående links.

Sager i miniMAKS ➡

Her findes aktuelle og afsluttede sager, som din virksomhed har sendt til behandling i Geodatastyrelsen.

For at få adgang til miniMAKS, skal du registrere dig nedenfor.

MAO og Ad Hoc IT ➡

I Matrikulære Arkivalier Online (MAO) findes måleblade, historiske kort og andre matrikulære arkivalier.

Benyt også dette link for at komme til Ad Hoc IT, hvor du kan bestille matrikulære arkivalier. Du finder linket til Ad Hoc IT i top-menuen i MAO.

Vi anbefaler, at du logger ind med din NemID medarbejdersignatur, idet dine kontaktoplysninger herved bliver autoudfyldt, og du kan endvidere se alle firmaets opgaver.

Selvom det er muligt at gå direkte i Ad Hoc IT uden om MAO, kan det ikke anbefales, idet man herved kun kan se opgaver, der er tilknyttet det anvendte login.

For at få adgang til MAO og Ad Hoc IT, skal du registrere dig nedenfor.

Bliv bruger af miniMAKS, MIA-distribution, MAO, eller forny adgang

Her skal nye brugere registrere sig for at få adgang til miniMAKS, MAO og Ad Hoc IT. Hav din NemID medarbejdersignatur parat.

Hvis du er eksisterende bruger, men har fornyet din medarbejdersignatur, skal du også benytte dette link. Derved vil dit fornyede certifikat automatisk blive registreret, så du igen kan anvende miniMAKS, MAO og Ad Hoc IT.

Når du har udfyldt anmodningen om adgang til miniMAKS eller MAO og Ad Hoc IT vil den blive sendt til godkendelse i Geodatastyrelsen.

Kun ansatte i landinspektørfirmaer kan få adgang til miniMAKS.

Adgang til MAO gives til medarbejdere i virksomheder, der har indgået aftale med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF-aftalen). Hvis din virksomhed ikke har indgået denne aftale, kan du kontakte Geodatastyrelsen for at få yderligere information.