Velkommen til ERPO, MIA og MAO

Nye regler om person- og brugeroplysninger

Den 25. maj 2018 træder den ny fælles databeskyttelseslov (GDPR) i kraft, som gælder alle virksomheder og organisationer i Danmark.
Formålet er at beskytte dig endnu bedre, når vi håndterer oplysninger om dig.

Denne side og undersider benytter følgende af dine oplysninger: navn, arbejdsmail, arbejdstelefon og firmaadresse. Vi benytter disse til at skrive på registreringsmeddelelsen, og til at komme i kontakt med dig ifm. sagsbehandlingen iøvrigt.

Endvidere gemmer vi CPR nummer fra beskikkede landinspektører, der ansøger om rollen rekvirent på Ejendomsregistreringsportalen ERPO.
Vi benytter NemLog-in. Derfor gemmes navn, medarbejderid, cvr, logintid i 5 år.

Beskikkede landinspektører og andre med behov for at se matrikulære sager eller matrikulære arkivalier, kan finde disse via nedenstående links.

Mine sager

Oplysninger om aktuelle og afsluttede sager, som din virksomhed har sendt til behandling i Geodatastyrelsen, er indtil ERPO går i drift tilgængelige i miniMAKS, herefter kan de findes i ERPO.

Bliv bruger af ERPO og MIA, eller forny adgang

Nye brugere, i kendte landinspektør-firmaer, får adgang til ERPO og MIA, ved at logge ind på erpo.dk med deres medarbejder NemLog-in.

 Hvis du er eksisterende bruger, skal du før overgangen til ERPO, opdatere dine certifikatoplysninger hos Geodatastyrelsen.

Vi har brug for at kende:

·         Medarbejdercertifikat (CVR-RID nummer)

·         Navn

·         Virksomhed

·         E-mail

·         Adresse

·         Telefon, arbejde

·         CPR-nummer (for beskikkede landinspektører, som ansøger om rollen rekvirent på ERPO)

Opdater dit certifikatet her

MAO og Ad Hoc IT

I Matrikulære Arkivalier Online (MAO) findes måleblade, historiske kort og andre matrikulære arkivalier.

Benyt også dette link for at komme til Ad Hoc IT, hvor du kan bestille matrikulære arkivalier. Du finder linket til Ad Hoc IT i top-menuen i MAO.

For at få adgang til MAO og Ad Hoc IT, skal du registrere dig her

Ændret brug af Ad-Hoc-IT: https://adhocit.gst.dk/:

Ad-Hoc-It er pr 12. februar 2018 kun til bestilling af måloplysninger og indberetning af fejl og mangler i forbindelse med MAO eller Matrikelkort.

OBS ønsker du at bestille sager(*)  fra Rigsarkivet, oplys det venligst i din bestilling.

*alle sager fra før 1906 der ikke er i MAO skal bestilles i Rigsarkivet.

MIA support er flyttet til http://gst.dk/matriklen/matrikulaer-sagsbehandling/mia-minimaks

Overgang til den nye indberetningsportal "Jira Service Desk" vil ske d.12.02.18 og det gælder kun for MIA-SUPPORT.

Opgaver som vedr. MIA-support vil fremover kun blive ekspederet i det nye system d.12.02.18.

OBS: "MAO og måleoplysninger" fortsætter med at anvende det gamle AD HOC IT system. Geodatastyrelsen har også planer om at flytte "MAO og måleoplysninger" til

 Jira Service Desk, men tidspunktet kendes ikke endnu.

Oprettelse af brugerprofil i Jira Service Desk

For at kunne benyttes sig af vores nye service desk, skal brugeren først være oprettet i systemet. Fremgangsmåden for at oprette sig er:

1) Gå ind på Jira Service Desk portalen [Linket til portalhjemmesiden kommer d.12.02.18 på AD-HOC IT og på GST hjemmesiden via dette link

2) Klik på at oprette sig og indtast den e-mail du ønsker at benytte.

3) Du modtager derefter en e-mail fra Jira Service Desk, hvor du skal trykke på et link, derefter bliver du bedt om at oprette en adgangskode.

4) Så er brugerprofilen oprettet og nu kan du indberette fejl til MIA-SUPPORT.